top of page

Få hjælp til at løse, undgå eller arbejde udenom samværs-konflikterne

DET KAN FØLES HELT UOVERSKUELIGT...

men med omtanke og handlinger, der udspringer i en forståelse for din situation set udefra, kan du komme rigtig langt.

Konkret rådgivning og handlekraft

Når du har forklaret mig detaljeret om dine problemstillinger og baggrunden for dem, lægger vi en plan for, hvad der vil være det rigtige at gøre i din situation. Med min hjælp og vejledning tager du de nødvendige skridt til at få håndteret dine udfordringer og få etableret et samvær og et samarbejde med din eks, som vil være det bedst tænkelige for dine børn. Eller til at få stoppet, reduceret eller øget samværet, hvis vi mener, det vil være den bedste løsning. Jeg hjælper og støtter dig i processen – og inddrager en børnesagkyndig eller psykolog efter behov – samtidig med at vi afstemmer vores arbejde med din advokat. Eller jeg hjælper dig med at vælge en god advokat.

Dine børns trivsel afhænger af din håndtering af situationen.

Hanne_Portræt_IMG_3017_SH_v2.png

Her er, hvad jeg tilbyder

Overblik, støtte, strategi og eksperthjælp

Vi lægger sammen en plan, der giver overblik og holder styr på, hvad du skal gøre for at nå målet om at skabe en samværsløsning, der giver den bedst mulige trivsel for dine børn.

 

Det kan være en stor hjælp at få en udefra til at se på din sag med friske øjne og hjælpe dig med at finde konkrete løsninger, som du kan tage skridt for skridt for at arbejde dig ud af problemerne.

Omsorg for børnene og kommunikationen med dem

Hvis dine børn ikke trives, når de er hos dig, eller du er i tvivl om, hvad de har behov for, så du kan skabe en god dagligdag, kan jeg tilbyde dig støtte og rådgivning. Også med hensyn til at løse de konflikter, I har.

 

Hvis dine børn lider eller mistrives, når de er sammen med din eks, kan jeg støtte dig i, hvordan du bedst drager omsorg for dem og kommunikerer med dem om de svære ting.

Kommunikation med familieretshus, skole og kommune

Jeg klæder dig på til at fremstille dine synspunkter med udgangspunkt i børnenes behov og ønsker over for offentlige myndigheder, og du får hjælp til at forfatte mails og udfylde formularer.

 

Ofte kan det være givtigt, at en uvildig kommunikator hjælper med at holde fokus på børnenes trivsel og undgå at forplumre kommunikationen med personlige følelser og frustrationer.

Håndtering af samarbejdet med eks’en og hans venner/familie

Jeg hjælper dig med at forstå, hvad du selv kan gøre for at forbedre samarbejdet, hvad du har behov for, at din eks gør anderledes, og hvordan du bedst håndterer en dybere, afklarende samtale med ham eller hende.

 

Er din eks uden for rækkevidde, hjælper jeg dig med, hvordan du kan arbejde uden om problemerne og håndtere en person, der er ude af balance, psykisk syg, hensynsløs eller ude af stand til at føle empati.

Håndtering af møder i retten og samarbejdet med din advokat

Skal du deltage i retsmøder omkring samvær, bopæl, forældremyndighed eller afbrydelse af samvær, hjælper jeg dig med at håndtere hele kommunikationen under hensyntagen til samarbejdet med din advokat.

 

Skal du i fogedretten, kan jeg bidrage med at håndtere hele samværsproblemstillingen, der omkranser mødet på en måde, hvor jeg er lettilgængelig, også uden for normal arbejdstid.

Hold fast i troen på, at det hele nok skal ende godt.

Se hele tiden sagen ud fra dine børns verden, og hvad der er bedst for dem.

Vær konstruktiv i dit samarbejde, og læg låg på dine egne behov.

 

Giv ikke op, men kæmp for dine børns ve og vel .

Overblik, støtte, strategi og eksperthjælp

 1. Allerførst lægger vi en plan for, hvad vi skal gøre for at opnå den bedst mulige trivsel og samvær for dine børn. Planen tager udgangspunkt i, hvilke løsninger, vi sammen finder ud af, vil være de bedste for børnene. Forinden har du sat mig grundigt ind i din og børnenes situation, de problemstillinger, der er omkring samværet og dit samarbejde med din eks.
   

 2. Jeg lytter, stiller relevante spørgsmål og fungerer som katalysator til at finde de bedst muligt løsninger for dine børn og dig i den vanskelige situation. Ved hjælp af mine betydelige erfaringer med at finde samværsløsninger under håbløse omstændigheder, støtter jeg dig i processen, hvor vi finder frem til, hvad der kan gøres for at løse netop dine udfordringer.
   

 3. Når vi har planen på plads, har vi et overblik over, hvad der skal gøres hvordan, hvornår og af hvem. Vi har tillige fået klarhed og forståelse for, hvad vi ønsker at opnå og hvorfor.
   

 4. Dernæst kan vi vælge at inddrage eksperter som fx en børnesagkyndig, en psykolog og en advokat (måske har du allerede én) for at skabe den bedst mulige indsigt. En indsigt der supplerer mit eget grundige kendskab til, hvordan Familieretshuset, retssystemet, kommuner og skoler sædvanligvis forholder sig til samværsproblematikker. Eller måske har vi brug for eksperthjælp til, hvordan du bedst håndterer dine børn eller din eks, hvis situationen er meget tilspidset.

Kommunikation med familieretshus, skole og kommune

 1. Med udgangspunkt i planen, eller hvis du blot har behov for hjælp til at fremlægge dine synspunkter på et møde med Familieretshuset, kommunen eller på dine børns skole, hjælper jeg dig med at finde ud af, hvad og hvordan du skal kommunikere.
   

 2. Jeg laver skriftlige oplæg til mails og formularer til Familieretshuset så vel som til dine mundtlige forklaringer i Familieretshuset, hos kommunen og over for skoleledelsen, SFO’en og klasselærerne.
   

 3. Med udgangspunkt i oplæggene klæder jeg dig på til at fremstille dine synspunkter baseret på dine børns behov og ønsker. Så du sandfærdigt og oprigtigt kan påvirke de offentlige myndigheder til at give input til eller finde den bedst mulige samværsløsning til glæde og trivsel for dine børn.
   

 4. Hvis du har brug for at forsvare dig mod falske anklager fra din eks, eller at der bliver taget skridt til at beskytte dine børn mod et problematisk samvær, kan jeg også hjælpe dig med at kommunikere med de offentlige myndigheder omkring det.

Håndtering af samarbejdet med eks’en og hans venner/familie

 1. Med udgangspunkt i planen, eller hvis du blot har behov for hjælp til at kommunikere bedre med din eks og hans bagland, taler vi først om, hvilke problemer du oplever i samarbejdet og hvorfor, du tror, de er opstået.
   

 2. Vi bliver enige om, hvad, vi mener, er de dybere årsager til jeres uoverensstemmelser og finder frem til, hvad du kan gøre for at lægge dem bag jer og komme videre.
   

 3. Hernæst fastlægger vi, hvordan du bedst kan kommunikere med din eks i fremtiden, og hvilke ønsker du har til, hvordan han/hun skal kommunikere og samarbejde med dig.
   

 4. Vi tager initiativ til et møde med din eks, og jeg klæder dig på til at håndtere mødet. Hvis vi vurderer, at det vil være mest hensigtsmæssigt, inddrager vi en mediator, der kan deltage på mødet og hjælpe jer med at nå frem til en enighed.
   

 5. I de tilfælde hvor din eks er uden for rækkevidde af psykologiske årsager, og du bliver nødt til at arbejde udenom samværsproblemerne, hjælper jeg dig med, hvordan du bedst håndterer en psykisk ustabil person eller en person, der har svært ved at føle empati. Jeg inddrager en psykolog i det omfang, det vil være nødvendigt.

Håndtering af møder i retten og samarbejdet med din advokat

 1. Med udgangspunkt i planen, eller hvis du blot har behov for hjælp til at finde en god advokat og blive klædt på til, hvordan I får et godt samarbejde, hjælper jeg gerne med mine erfaringer og netværk.
   

 2. Jeg assisterer dig i din forberedelse af møder i retten og fogedretten og hele kommunikationen, der omkranser møderne og den situation, du og dine børn er kommet i. Min støtte og rådgivning tager altid udgangspunkt i, at det er din advokat, der styrer det juridiske, og jeg bakker til enhver tid op omkring, at I skal have et godt samarbejde.
   

 3. Skal du i retten for at få afgjort sager om samvær, hvem der skal være bopælsforælder, eller hvem der skal have forældremyndig-heden, fungerer jeg som en solid støtte i processen. Jeg er let tilgængelig, også uden for normal arbejdstid, og kan hjælpe dig med den mundtlige og skriftlige fremstilling af dine synspunkter.
   

 4. Skal du i fogedretten, kan jeg hjælpe med at ruste dig mentalt og praktisk til møderne – og med at håndtere det arbejde, der ligger rundt omkring retsmøderne. Vi skal have skabt den bedst mulige løsning for dine børn i jeres situation, hvad enten det handler om at få etableret eller forhindret et samvær med en problematisk eks.

Få hjælp og støtte, så du undgår stress, depressioner eller handlingslammelse.

Omsorg for børnene og kommunikationen med dem

 1. Med udgangspunkt i planen, eller hvis du blot har behov for hjælp til at håndtere dine børn, så du drager omsorg for dem på den måde, som de har behov for, kan jeg hjælpe dig med konkrete gode råd enten direkte eller ved at trække på en børnesagkyndig ekspert.
   

 2. Måske føler du dig usikker på at tage dig af børnene alene, eller du oplever, at de ikke er tilfredse med din væremåde. I begge tilfælde kan jeg hjælpe dig med, hvordan du taler med dine børn og finde en god måde, som samværet kan foregå på. Eller hvis du er den primære forsørger, kan jeg hjælpe dig med, hvordan du bedst håndterer dagligdagen.
   

 3. Jeg hjælper dig i øvrigt med, hvordan du generelt håndterer at være en god forælder for dine børn, inklusive hvordan du kommunikerer mest hensigtsmæssigt med dem, både generelt og når I har behov for at løse konflikter.
   

 4. Er du i en tilspidset situation, hvor børnene lider, når de er hos din eks, kan jeg også hjælpe med, hvordan du kommunikerer med børnene og drager bedst mulig omsorg for dem i en svær tid. Jeg involverer til enhver tid en børnesagkyndig fra mit netværk, hvis der er behov for det.

Overblik, støtte, strategi
Kommunikation med statsforvaltning
Håndtering af samarbejdet med
Omsorg for børnene om kommunikation
Håndtering af møder i Retten

Fik øjnene op for min eksmands manipulation

Jeg forsøgte gennem flere år at samarbejde med min eksmand, som var utrolig aggressiv og styrende. Vi havde flere alvorlige episoder, hvor han optrådte truende over for mig, og han kaldte mig jævnligt skældsord, når vi mødtes. Det var især udpræget i sommerhalvåret, men da børnene så ud til at trives hos ham, også fordi hans kæreste som regel var til stede, slog jeg mig til tåls med, at hans voldsomme væremåde udelukkende var rettet mod mig.

Da børnene efter flere år begyndte at sætte sig imod at skulle på samvær gik det op for mig, at han også optrådte aggressivt over for dem. Min eksmand nægtede kategorisk at tale med mig om det, og jeg endte med at være nødt til at bede Statsforvaltningen om at suspendere samværet. Det var begyndelsen på en meget hård kamp med de offentlige myndigheder, hvor min eksmand angreb mig verbalt igen og igen, og jeg var tæt på at blive kørt helt ned.

Det var her, at jeg gennem mit netværk fik kontakt til Hanne, og hun hjalp mig med at indse, både hvordan jeg gennem årene forgæves havde bøjet mig for hans manipulerende samværskrav, og at det er fuldstændig nyttesløst at forsøge at samarbejde med en sådan ubalanceret person. Via Hannes hjælp fik jeg Statsforvaltningen til at forstå sagens rette sammenhæng, selvom de egentlig havde afvist sagen, og det lykkedes at få dem til at sætte en stopper for samværet.

Jeg er så inderligt glad for at have fået hjælp til at tackle min eksmand. Hanne hjalp mig dag og nat, når jeg blev udsat for belastende verbale angreb og tog sig altid tid til at støtte og forklare. Hun har en stor indsigt i, hvordan man skal håndtere psykisk afvigende personer, og jeg har virkelig lært en masse – også om mig selv – så jeg nu føler mig bedre rustet til at gå imod ham og holde fokus på, hvad der er bedst for børnene.

Karina, anonym klient og mor til tre

Jeg gør mig umage med at svare hurtigt

Når vi er blevet enige om at samarbejde, er jeg nemt tilgængelig på telefon, sms og mail. Jeg svarer hurtigt og giver mig tid til at hjælpe, også om aftenen og i weekenderne, hvis der er noget, der ikke kan vente.

Giv ikke op, dine børn skal nok blive glade igen.

bottom of page