top of page

Målet med min hjælp er altid først og fremmest at skabe en konfliktløs hverdag, hvor dine børn trives

Baseret på egne oplevelser

Jeg har selv været en del af en meget ubehagelig samværskonflikt, som jeg har lært meget af. I dag bruger jeg mine personlige erfaringer til at støtte andre i samme situation og hjælpe med at få løst konflikterne målrettet, effektivt, humant og med blikket rettet på børnene. Gennem årene har jeg lært en masse om at kommunikere med Statsforvaltningen/Familieretshuset, kommuner og skoler i forskellige typer samværskonflikter, ligesom jeg har fået erfaringer med, hvordan man bedst håndterer børn og eks’er i højkonflikt-situationer omkring samvær. Det er min oplevelse, at mine egne oplevelser er et stort aktiv i at kunne rådgive og hjælpe andre.

Det er et mareridt, når man er i det, men det går heldigvis over.

Fordele ved Samværshjælpen 

Omfattende personlige erfaringer

 

Jeg trækker altid på mine egne konkrete erfaringer med alle tænkelige typer samværskonflikter og min vedholdende evne til at få løst eller vendt vanskelige situationer til børnenes bedste.

Kommunikations-ekspertise

 

Min baggrund som kommunikationsrådgiver og tekstforfatter gør det nemt for mig at forfatte tekster og oplæg til mundtlige fremstillinger, som kan formidle dine budskaber på den bedst mulige måde.

Involvering af netværk efter behov

 

Mit bagland af kompetente børnesagkyndige, psykologer, socialrådgivere og advokater sikrer dig den nødvendige eksperthjælp, ved at jeg involverer dem direkte i din sag eller trækker på dem fra baglandet.

Hurtige svar og nem at få fat i

 

Jeg svarer telefonen eller ringer tilbage inden for få timer og er også tilgængelig uden for normal arbejdstid. I tilfælde af korte deadlines eller andre gode grunde er jeg desuden med på at arbejde i weekenden.

Empatisk handlekraft

og struktur

 

Som det første finder jeg ud af, hvad den bedste løsning vil være for børnene og laver en handlingsplan for, hvordan vi kommer derhen. Hernæst samarbejder jeg systematisk med dig for at omsætte hvert punkt til handling.

Personligt engagement

 

Jeg engagerer mig meget i hver enkelt sag og bruger krudt på at finde de bedst mulige løsninger på sam-værskonflikterne. For mig handler det om at være med til at forbedre forholdene for børn, der har det svært.

Hanne_Portræt_IMG_3017_SH_v2.png

Kunne ikke håndtere Statsforvaltningen

Da jeg fik kontakt til Hanne, var jeg i en fastlåst situation, hvor jeg ikke kunne trænge igennem over for Statsforvaltningen. De afgjorde samværssagerne, så de opfyldte min eksmands ønsker, selvom han udsatte børnene for omsorgssvigt, og de i stigende grad var bange for at være sammen med ham. Med Hannes hjælp fik jeg mod til at gå imod min eksmand og holde børnene tilbage fra samvær. Hun fik Statsforvaltningen til at se sagen fra børnenes perspektiv og sørgede for, at jeg fik styr på hele kommunikationen med skolen, kommunen og fogedretten. Samtidig hjalp hun mig med, hvordan jeg bedst støttede mine børn i den svære tid.

 

Det har været så afgørende for mig at have en omsorgsfuld person som min tætte allierede, der selv har oplevet de samme ting, og som kender det offentlige system og tillige er kommunikationsekspert. Til alle de svære beslutninger og skrivelser har Hanne været en uvurderlig hjælp til at fastholde mit fokus på, hvad der er bedst for børnene og sørget for, at jeg ikke er blevet revet med af mine egne følelser. Hun har samarbejdet rigtigt godt med min advokat og stået for alle de skriftlige så vel som mundtlige oplæg til de offentlige myndigheder.

 

Jeg vil resten af mit liv være dybt taknemmelig for, at jeg fik kontakt til Hanne, da hun har en stor andel i, at mine børn kom til at trives igen, og at jeg endte med at få eneforældremyndigheden over dem.

Mia, anonym klient og mor til to

Sådan arbejder jeg

 1. Allerførst lægger vi en plan for, hvad vi skal gøre for at opnå den bedst mulige trivsel og samvær for dine børn. Planen tager udgangspunkt i, hvilke løsninger, vi sammen finder ud af, vil være de bedste for børnene. Forinden har du sat mig grundigt ind i din og børnenes situation, de problemstillinger, der er omkring samværet og dit samarbejde med din eks.
   

 2. Jeg lytter, stiller relevante spørgsmål og fungerer som katalysator til at finde de bedst muligt løsninger for dine børn og dig i den vanskelige situation. Ved hjælp af mine betydelige erfaringer med at finde samværsløsninger under håbløse omstændigheder, støtter jeg dig i processen, hvor vi finder frem til, hvad der kan gøres for at løse netop jeres udfordringer.
   

 3. Når vi har planen på plads, har vi et overblik over, hvad der skal gøres, hvordan, hvornår og af hvem – og vi har klarhed og forståelse for, hvad vi ønsker at opnå og hvorfor.
   

 4. Dernæst kan vi vælge at inddrage eksperter som fx en børnesagkyndig, en psykolog og en advokat (måske har du allerede en) for at skabe den bedst mulige indsigt, der supplerer mit eget grundige kendskab til, hvordan Familieretshuset, retssystemet, kommuner og skoler sædvanligvis forholder sig til samværsproble-matikker. Eller måske har vi brug for eksperthjælp til, hvordan du bedst håndterer dine børn eller din eks, hvis situationen er meget tilspidset.
   

 5. Hele vejen igennem forløbet er jeg nem at få fat i, jeg støtter dig alt det, jeg kan, og jeg kæmper sammen med dig. Alt sammen med målet for øje: At dine børn skal få en tryg og rolig hverdag, hvor de kan trives og udvikle sig.

1. april 2019:

Danmark fik nyt skilsmissesystem

 • Alle afgørelser skal ske ud fra hensynet til barnets trivsel 

 • Familieretshuset erstatter Statsforvaltningen

 • Sagsbehandlingen differentieres i tre grupper

Ring eller send mig en SMS på 4050 0959

...hvis du ikke ved, hvad du skal gøre for at løse din situation omkring samvær, og du har brug for nogle gode råd og vejledning - eller for at jeg hjælper dig med hele din sag. Du kan booke en telefonisk rådgivningssamtale, som koster 690 kroner pr. halve time inkl. moms, hvis du har brug for nogle gode råd. Eller vi kan aftale et indledende rådgivningsmøde, hvor vi taler din sag grundigt igennem og dernæst bliver enige om, hvordan du skal gribe udfordringerne an - eventuelt med min fortsatte hjælp. Rådgivningsmøder foregår hos mig i Gentofte eller som online-møder og koster 1.375 kroner pr. time inkl. moms baseret på mit aktuelle tidsforbrug.

 

Hvis du er i tvivl om, hvad du skal vælge, eller om jeg er den rette til at hjælpe dig, kan jeg tilbyde dig en uforpligtende screeningssamtale på ca. 10 minutter, hvor du opridser din problemstilling.  

Giv ikke op, dine børn skal nok blive glade igen.

bottom of page